Erfa Denetim olarak;

  • Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defter tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri düzenlemek.
  • Muhasebe sistemleri kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
  • Alım satım işletmelerinde ürün bazlı stok takibi. Üretim işletmelerinde, maliyet muhasebesi sistemlerinin kurulması, birim maliyetlerin hesaplanması. Dönemler itibari ile stok, maliyet ve karlılık tablolarının düzenlenmesi.

Konuları başta olmak üzere, talep eden firmalarımıza Mali Müşavirlik hizmeti vermekteyiz.